Hợp đồng thuê xe 16 va 29 có những gì

Nội dung hợp đồng: Nêu bật mục đích sử dụng, loại xe, màu sắc, biển kiểm soát, số khung, số máy hay nhãn hiệu. Chất lượng của xe trước khi thuê cũng cần được kiểm tra và ghi vào hợp đồng để đảm bảo quyền lợi hai bên.

Hợp đồng thuê xe 16 va 29 có những gì

Xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng: Hai bên sẽ cùng bàn bạc, trao đổi thống nhất sau đó quyết định những điều khoản chủ chốt để ghi vào hợp đồng. Các thông tin cần chi tiết, tránh đa nghĩa, gây nhầm lẫn.

Giá trị của hợp đồng và phương thức thanh toán; Thông tin về giá thuê, thời gian thuê, hình thức thanh toán.

Thủ tục giải quyết tranh chấp

Hiệu lực của hợp đồng